Kurs dla fizjoterapeutów - Kurs terapii manualnej

Zarys programowy - Osteopatia strukturalna - Krótka dźwignia

Moduł I

 • Wprowadzenia – krótko dźwigniowe techniki manipulacyjne w terapii zaburzeń czynności narządu ruchu – omówienie i porównanie z innymi metodami.
 • Diagnostyka palpacyjna i testy kliniczne, różnicujące pozafunkcjonalne przyczyny zawrotów i dolegliwości bólowych głowy – omówienie i ćwiczenia.
 • Manipulacje metodą krótkiej dźwigni – zasady jej stosowania, pojęcie dźwigni testującej, wtórnej oraz impulsu.
 • Krótko dźwigniowe manipulacje w segmentach od C0 do C2 – pacjent w pozycji leżenia tyłem – ćwiczenia.
 • Manipulacje metodą krótkiej dźwigni w segmentach C3 do Th1 - pacjent w pozycji leżenia tyłem – ćwiczenia.
 • Postępowanie w ostrych i podostrych stanach zapalnych tkanek miękkich w obrębie karku i szyi – mobilizacje oscylacyjne oraz terapia czynna (mobilizacje z ruchem), MET.
 • Krótko dźwigniowe manipulacje przejście potylica/atlas (segment C0) – pozycja pacjenta siedząc – omówienie i ćwiczenia.
 • Manipulacje dla odcinka szyjnego od C2 do C6 pozycja pacjenta siedząc – ćwiczenia.
 • Krótka dźwignia dla przejścia szyjno-piersiowego, pozycja pacjenta siedząc – ćwiczenia.
 • Metoda krótkiej dźwigni – manipulacje dla przejścia szyjno-piersiowego, pacjent w pozycji leżąc przodem oraz na boku – ćwiczenia
 • Krótko dźwigniowe, elongacyjne techniki manipulacji dla odcinka C7-Th4.

Moduł II

 • Ocena zaburzeń statyki i dynamiki pracy odcinka piersiowego kręgosłupa - oglądanie, testy czynne i bierne, palpacyjne testy ruchomości segmentów odcinku piersiowego - ćwiczenia.
 • Testy kliniczne oraz wskazania i przeciwwskazania do stosowanie manipulacji w odcinku piersiowym kręgosłupa.
 • Metoda krótkiej dźwigni – elongacyjne techniki manipulacyjne stosowane w leczeniu zaburzeń ruchomości segmentów odcinka piersiowego, pozycja pacjenta stojąc i siedząc - ćwiczenia.
 • Mobilizacje z ruchem oraz ślizgi oscylacyjne stosowane w odcinku piersiowym kręgosłupa.
 • Techniki manipulacji krótko dźwigniowych w pozycji pacjenta leżenie przodem - odcinek piersiowy od Th1 do Th12, omówienie zasad i ćwiczenia.
 • Manipulacje krótko dźwigniowe odcinka piersiowego kręgosłupa – pozycja pacjenta leżąc tyłem (Dog technique) – omówienie i ćwiczenia.
 • Manipulacje krótko dźwigniowe odcinka piersiowego w pozycji pacjenta siedząc – techniki rotacyjne, omówienie i ćwiczenia. Diagnostyka palpacyjna zaburzeń czynności stawów żebrowo-poprzecznych – ćwiczenia.
 • Techniki krótko dźwigniowe w terapii połączeń żebrowo-poprzecznych w pozycji pacjenta: leżenie tyłem, leżenie na boku, leżenie przodem – omówienie i ćwiczenia.
 • Diagnostyka palpacyjna i techniki terapii krótko dźwigniowej w leczeniu restrykcji połączeń mostkowo-żebrowych – pacjent w leżeniu tyłem i siedząc – omówienie i ćwiczenia.

Moduł III

 • Ocena zaburzeń statyk i dynamiki odcinka lędźwiowego kręgosłupa, testy aktywne, testy pasywne
 • Kliniczne testy różnicujące pozafunkcjonalne przyczyny dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa – omówienie i ćwiczenia.
 • Wskazania i przeciwwskazania do manipulacji w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.
 • Krótko dźwigniowe techniki manipulacji w terapii zaburzeń czynności odcinka lędźwiowego dla segmentów Th12 - L4, pacjent w pozycji leżenia na boku (Side Roll) –ćwiczenia.
 • Manipulacje krótko dźwigniowe (Side Roll) dla segmentu L5 – S1 - ćwiczenia.
 • Elongacyjna manipulacja dla segmentu L5 – S1, ćwiczenia.
 • Krótko dźwigniowa manipulacja odcinka lędźwiowego - technika 5 punktów podparcia.
 • Krótko dźwigniowe manipulacje odcinka lędźwiowego – Technika S.P.
 • Krotko dźwigniowe techniki manipulacyjne w pozycji pacjenta siedząc dla segmentów od L1 do L4 - ćwiczenia.
 • Ocena zaburzeń statycznych i dynamicznych miednicy,
 • Palpacyjna ocena położenia kości krzyżowej i kości miednicznych.
 • Czynne i bierne testy ruchomości stawów krzyżowo-biodrowych.
 • Diagnostyka różnicująca pozafunkcjonalne przyczyny schorzeń miednicy i dolegliwości bólowych kończyn dolnych
 • Krótko dźwigniowe mobilizacje stawów krzyżowo-biodrowych –w leżeniu przodem - ćwiczenia.
 • Mobilizacje i PIR dla stawów krzyżowo-biodrowych w leżeniu tyłem i na boku – ćwiczenia.
 • Krótko dźwigniowe manipulacje stawów krzyżowo-biodrowych – w leżeniu tyłem i na boku - ćwiczenia

Moduł IV

 • Krótko dźwigniowe techniki manipulacyjne , stosowane w leczeniu zaburzeń czynności stawów wolnej kończyny górnej i obręczy barkowej:
  • ocena ruchomości – gry ślizgowej w stawach ręki (stawy między-paliczkowe, sródręczno-paliczkowe, staw nadgarstkowy) manipulacje i mobilizacje stawów ręki, ćwiczenia,
  • palpacja, ocena gry ślizgowej oraz mobilizacje i manipulacje stawu łokciowego, ćwiczenia,
  • ocena gry ślizgowej, palpacja oraz techniki mobilizacji i manipulacji w obrębie stawu ramiennego - ćwiczenia
  • palpacja i ocena ruchomości stawów obojczykowo-barkowego i obojczykowo-mostkowego oraz mobilizacje i manipulacje dla tych połączeń - ćwiczenia
 • • Krótko dźwigniowe techniki terapii manualnej, stosowane w leczeniu zaburzeń czynności stawów wolnej kończyny dolnej:
  • testy oceniające zakres ruchomości w stawie biodrowym,
  • mobilizacje i manipulacje, stosowane w leczeniu zaburzeń ruchomości stawu biodrowego - ćwiczenia
  • testy kliniczne i diagnostyka zaburzeń funkcji w stawie kolanowym
  • mobilizacje i manipulacje, wykonywane w leczeniu zaburzeń czynności stawu kolanowego - ćwiczenia,
  • ocena palpacyjna, testy i ocena ruchomości w stawach skokowych i połączeniach kości stępu, manipulacje i mobilizacje stawów skokowych i połączeń stawowych kości stępu – ćwiczenia,
 • Techniki mobilizacji z ruchem dla wybranych stawów obwodowych – ćwiczenia.

Cele kursu

Uczestnicy kursu zdobędą umiejętności w zakresie:

 • Przedstawienie podstawowych zasad terapii manualnej.
 • Zaznajomienie z metodą krótkiej dźwigni (podobieństwa i różnice w zestawieniu z innymi metodami terapii manualnej).
 • Nauka oceny i wykrywania pozafunkcjonalnych przyczyn zaburzeń czynności narządu ruchu.
 • Nauka oceny statyki ciała i występowania wad postawy.
 • Nauka przeprowadzania testów klinicznych i diagnozy palpacyjnej,
 • Nauka wykonywania mobilizacji i manipulacji metodą krótkiej dźwigni w obrębie stawów kręgosłupa  
 • Nauka mobilizacji czynnych stosowanych w stawach kręgosłupa.
 • Nauka dokonywania oceny zaburzeń statyczno-dynamicznych, występujących w obrębie miednicy.
 • Nauka testowania ruchomości w obrębie stawów krzyżowo-biodrowych.
 • Nauka krótko dźwigniowych technik manualnych wykonywanych w obrębie miednicy i stawów krzyżowo-biodrowych (mobilizacje, manipulacje czynne).
 • Nauka oceny ruchomości (gry ślizgowej) stawów obręczy barkowej i wolnej kończyny górnej.
 • Nauka wykonywania krótko dźwigniowych technik manualnych usprawniających pracę stawów obręczy barkowej i wolnej kończyny górnej.
 • Nauka mobilizacji czynnych stosowanych w obrębie obręczy barkowej i stawów wolnej kończyny górnej.
 • Nauka oceny ruchomości stawów wolnej kończyny dolnej. • Nauka wykonywania którkodźwigniowych technik mobilizacji i manipulacji usprawniających pracę stawów wolnej kończyny dolnej.
 • Nauka stosowania technik mobilizacji czynnych w zaburzeniach biomechaniki stawów wolnej kończyny dolnej.
 • Nauka integracji poznanych metod diagnostyki i leczenia manualnego zaburzeń statycznych (wad postawy) i funkcjonalnych (ruchomości stawów) występujących w obrębie ciała i narządzie ruchu.

mgr Adam Figeland


Zapisz się


tel: 22 669 37 47
kom. 601 624 711
sekretariat@fizjoedukacja.plCopyright: Animusz Centrum Fizjoedukacji
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna